We bewegen allemaal genoeg, maar toch zijn we te dik. Hoe kan dit?

Personal training Voeding Gedrag mindset Just Personal Fit App

Een tijdje geleden was er groot in het nieuws dat 80% van de Nederlanders wekelijks wandelt, tuiniert of zwemt. Dat is het meest van alle Europeanen, waar het gemiddelde op 44 procent ligt. Dat blijkt uit het rapport Eurobarometer – sport en fysieke activiteit van de Europese Commissie die in 2017 bij ruim 28.000 Europeanen van vijftien jaar en ouder onderzochten hoe regelmatig zij bewegen. Er deden 1.040 Nederlanders mee aan het onderzoek. Ondanks deze mooie cijfers kampt toch 49% van de Nederlanders met overgewicht. Hoe is dat mogelijk?

Bewegen en sport als primaire oplossing om overgewicht tegen te gaan?

De Nederlandse Overheid heeft bewegen nog steeds hoog in het vaandel staan als het gaat om de bestrijding van overgewicht. Er zijn veel redenen om te bewegen, maar het inzetten als primaire oplossing om af te vallen is niet het beste idee van Nederland. Hoewel bewegen en het beoefenen van sport een aan te bevelen uitgangspunt is, wordt het calorieverbruik van deze activiteiten vaak overschat. Je basaal metabolisme (het verbruik in rust voor alle essentiële lichamelijke processen) bepaalt namelijk al 60-70% van jouw totale gebruik. Jouw dagelijkse activiteiten (zowel sport- als andere lichamelijke activiteiten) vormen dus een beperkt percentage van jouw dagelijkse caloriegebruik.

Ook krachttraining gebruik je niet als primaire oplossing om vetverlies te realiseren. Toch wordt er nog zeer regelmatig vertelt over het ‘after burn effect’. Hier zijn meerdere onderzoeken naar geweest en blijkt dat het helemaal niet zo’n groot effect heeft als iedereen eerder dacht 6-15%. Uiteraard helpen alle beetjes mee maar staar je er niet blind op.

Je voedingspatroon aanpassen heeft een veel grotere directe impact 

Energie wordt uitgedrukt in kilocalorieën. Je zou dus ook kunnen zeggen; kilocalorieënbalans in plaats van energiebalans. Aan de ene kant van de balans staat de energie inname; hoeveel kilocalorieën je eet en drinkt. Aan de andere kant van deze balans staat je energiegebruik; de hoeveelheid kilocalorieën die je gebruikt om te leven en bewegen. Om af te vallen zal je een negatieve energiebalans moeten creëren. Als je wilt afvallen dan zal je per definitie deze balans moeten beïnvloeden. 

Balans is namelijk een ander woord voor ‘meer van hetzelfde’. In dit geval wil je een negatieve energiebalans creëren; er wordt minder energie ingenomen dan er wordt gebruikt. In theorie kun je deze negatieve energiebalans bereiken door minder energie binnen te krijgen, meer energie te gebruiken of een combinatie van beide. In de praktijk zal het concentreren op de energie inname het meeste rendement opleveren. Alleen concentreren op het verhogen van het energiegebruik lijkt niet zo effectief te zijn. Je voedingspatroon en dan met name de hoeveelheid aan eten en drinken die je consumeert heeft daarmee de grootste invloed op die overtollige kilo’s.

Waarom zijn bewegen en sport dan toch zo belangrijk in de strijd tegen overgewicht?

Activiteiten zoals fietsen naar je werk, lopend de boodschappen doen en wat vaker de trap nemen kunnen een positieve bijdrage leveren aan jouw fitheid en algehele gesteldheid. Wat ook heel belangrijk, is het effect van beweging op je wilskracht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die bewegen en vervolgens in een situatie van psychische stress komen minder drang hebben om chocolade te eten dan de groep die niet beweegt. Indirect heeft bewegen daarmee wel een grote invloed op het bestrijden van overgewicht. 

Je wilskracht kan je namelijk trainen

Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen die een hoge mate van wilskracht hebben deze het minste hoeven in te zetten. Door de wijze waarop zij hun omgeving hebben ingericht voorkomen ze namelijk grotendeels dat ze in situaties terecht komen waar ze hun wilskracht voor in moeten zetten. Als ze dan toch in situaties komen waar ze hun wilskracht moeten inzetten, dan weten ze deze effectief en efficiënt in te zetten. Het trainen van je wilskracht is belangrijk om jezelf weerbaar te maken tegen allerlei verleidingen die onherroepelijk verbonden zijn aan de maatschappij waarin we leven.

Het is een multifactoriële uitdaging waar een multidisciplinaire oplossing voor benodigd is 

Helaas is er niet één factor aan te wijzen die zorgt voor overgewicht, want dat zou het makkelijker maken om het op te lossen. Het zijn de verschillende fysiologische, psychologische en sociale factoren bij elkaar die zorgen voor de problematiek met betrekking tot overgewicht. Dit betekent dan ook dat er een multidisciplinaire oplossing is vereist om overgewicht tegen te gaan. Daarbij gaat het niet enkel om het kwijtraken van de overtollige kilo’s, maar dient er net zo veel of misschien wel meer aandacht te worden besteed aan het volhouden van. Dat heeft alles met gedrag te maken.

Dat is ook de reden dat wij bij JT Personal Fit altijd naar het totale plaatje gaan kijken. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat een oplossing altijd gericht moet zijn op het totaal waarbij er doelgericht wordt gewerkt aan de losse kernelementen die onlosmakelijk verbonden zijn om gezamenlijk het geheel vormen. Als deze integrale aanpak vervolgens ook nog wordt afgestemd op de unieke persoon dan leidt dat tot het meest duurzame resultaat.

Het is dus niet of-of, maar en-en.